Yakut Türk’leri

http://www.kemalelitemiz.com/yakut-turkleri.html

YAKUT TÜRK’LERİ

Kemal Elitemiz

null

Yakutistan veya Saha Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biri. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar bir Türk halkıdır. Cumhuriyet, 3.103.200 km²’lik bir alanı kaplar ve bu alan, Rusya Federasyonu topraklarının beşte biridir. Yakutistan dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan özerk ülkedir. Başkenti Yakutsk’tur Özerk Cumhuriyettir.
Yakutça kuzeyde kendi içine kapalı olarak geliştiği için bugün diğer Türk lehçeler ile benzerliği yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla da Yakutça konuşan biri ile anlaşmak çok zordur. Dilin %50’si eski Türkçe kelimeler ihtiva etmekle birlikte bir hayli kelime de komşularından, bilhassa Moğolcadan alınmıştır Ülkenin tamamında bir milyon kişi yaşamakta. Nüfusun çoğunu oluşturan Yakutlar Türk halklarındandır. Yakutistan’da yaklaşık yüz bin Müslüman yaşamakta. Yüzde 10 yani. Geriye kalanlar Şaman, ateist ve Ortodoks Hıristiyanlardır. Nüfusun yarısı Ortodoks Hıristyandır. Yer altı zenginliği bakımından dünyanın en zengin ülkesidir. En değerli elmas oradan çıkar. Altın bakımından da çok zengindir. Kömür, petrol doğalgaz uranyum bulunmaktadır.
Ülkede elmas, altın, gaz, kömür, gümüş ve bakır çıkarılmaktadır. Mendeleyev tablosundaki bütün elementler Yakutistan’da bulunmaktadır. Elmas Saha yurdunda çok önemli bir yere sahiptir. Bunların en değerlilerinden biri de Moskova’da müzede bulunan ve 342,5 karatlık pırlantadır. Yakutistan’ın hemen her bölgesinde elmas çıkarılmaktadır.

null

null

null

Yakut Atları

Sakha – Yakut Türk atları: Soğuğa en dayanıklı atlardır. Kutuplarda yaşayan tek at ırkıdır. Hareketlidirler. – 56 derece soğuğa üstlerine bir şey örtmeden dayanabildikleri söylenir. Yakutistan da metrekare başına inanılmaz oranda buz parçaları kar düşer. Bu sıcaklıkta ise ender otçul hayatta kalma sınavından başarı ile ayrılmıştır, bunlardan biri de yaban yakut atlarıdır. Yaban yakut atları aynı zaman da Rusya da yaşayabilen tek at türüdür ve dünyanın da ilk at türlerinden biridir. Buralar da yaşamak için sadece evrimleşmek yetmez aynı zaman da tüylerinizin kalın olması ve az hareket etmeniz de gereklidir.

null

null

null

Yakut Bıçağı

Yakut Türklerinin öz tasarımına sahip olan bıçaktır ve bütün dünya da yüzyıllardır aynı şekli korunarak kullanılmaktadır.
Tipik yakut bıçaklarının çelik bölümü Boyu 11 – 18 cm Eni :2,5 – 3 cm dir.
Bıçağın iki yüzü farklıdır kesici kenarın bir yüzeyi tamamen düz iken diğer yüz belli açıda konkavdır kesici ve düz olan yüzeyde iç bükey bir oyuk bulunur. Bıçak çelikleri karbon çeliğidir ve yerel demirci ustaları tarafından Dövülerek şekillendirilir. Bıçak sapları ve kılıf işçiliği özenlidir ve Yakut Türklerinin kültürünü yansıtır.
null

null

null

null

null

null

null

null

Mayıs – 2016 – Konya

Yorum Yaz