TÜRKLERDE AND İÇME

http://www.kemalelitemiz.com/turklerde-and-icme.html

TÜRKLERDE AND İÇME AD VE AT
Kemal Elitemiz

Altay Türker’inde çocuğun adını babası verir isim koyma töreni çocuğun doğumundan birkaç gün sonra yapılırdı. Baba akrabalarına, yakınlarına ve dostlarına kendi durumuna göre bir ziyafet şenliği düzenlerdi. Bu şenlikte çocuğun ebesi de bulunurdu. Ana ve babanın verdiği ad gerçek ad değildir, geçici adıdır. Kahraman gerçek adını, AV da veya savaşta bir yararlık, bir kahramanlık gösterdikten sonra alır.
Çocuğun yaptığı kahramanlığın, isim almasını hak ettirecek şekilde büyük bir yiğitlik olup olmadığının herkesçe kabul edilmesi şarttır. Boyun reisi veya boyun kamı tarafından verilen bu gerçek adı alan yiğit, boyun üyesi ilan edilirdi. Dirse Han’ın oğlu, karşısına çıkan bir boğa ile dövüşüp onu öldürdükten sonra “Boğaç” adını almıştır. Bamsı Beyrek’e, bezirgânların malını soygunculardan kurtarması üzerine bu ad verilmiştir.
Türkler Müslüman olmadan önceki dönemde Savaş eğitimi alan Yiğitlere ALP unvanı verilmesi töreninde And kadehi ile kendi kanı üç damla damlatılmış Kımız içer ve Kılıcı üzerine Ölünceye kadar Milletine Töresine Dinine Ordusuna yoldaşlarına sadık kalacağı üzerine AND yemini eder ve kılıç kuşanır ALP unvanı alırdı.
Savaşta ölen Alpler Atları ile birlikte gömülür mezar taşları bir elinde And Kadehi diğer eli kemerinde olacak şekilde tam bir alp olarak resmedilirdi.
Türkler Müslüman olduktan sonra kımız’a kan damlatma geleneği terk edilmiş And Kadehinin yerini Kur an almıştır.
Günümüzde Harbiye mezunları bu geleneği Bayrak Silah ve Kuran üzerine ellerini koyarak ” Namusum ve Şerefim üzerine AND içerim” yemini ile yaşatmaktadırlar.
daire içinde üç nokta olarak beliren bu işaret ANT Tamgası olarak Göktürk Harflerinde yer almıştır.
Türk destanlarından anlaşıldığına göre, Türk Boyunun yiğitleri, ALP ları Savaş Atını da bu isim alma töreninde alıyorlarmış. İşte bu sebepten dolayı bindiğimiz ve bildiğimiz AT kelimesi ile isim anlamındaki AD kelimesi aynı kökten gelmektedir. Yani AD ile AT aynı kelimenin değişik anlam ve söyleniş biçiminde kullanılmasıdır. Nitekim destan kahramanları, hep atlarıyla birlikte anılmaktadırlar. Boz-aygırlu Bamsı Beyrek, Konur-Atlu Kazan, Ak Atlu Ay Bahadur gibi. Savaşta ölen Alpler Atları ile birlikte gömülür mezar taşları bir elinde And Kadehi diğer eli kemerinde olacak şekilde tam bir alp olarak resmedilirdi.
Kurşak Kurşanmak – Kemer Kuşanmak
Kemer Türklerde “Kurşak” olarak da bilinir. “Kurşanmak” kelimesi “Kuşanmak” anlamına gelir. Türk Alp’larının “Er” olma ve “Erginlenme” törenlerinde Ant içtikleri ve Kılıç-Kemer kuşandıkları bilinir. Savaş çağına gelmiş erkekler için yapılan bir geçiş törenidir. Erlik kemeri ya da erlik kılıcı kuşanmak, Türk Alp kurumuna özgü törenlerdir. Kemer Alp’ların rütbe işaretidir. Savaşta başarı gösteren Alp’lara kemere takılan plakalar verilir.
Hun ve Göktürk “Erginlenme” yani “Er Olma” geleneğinin en önemlisi,
Kılıç-Kemer kuşanma törenidir. Erginlenmek, “ER” olmak “SAVAŞÇI” olmak demektir. Kemer üzerindeki Gümüş Plakalar “RÜTBE” işaretidir. ALP ‘ların savaşlarda yaptığı her kahramanlık için kemerine bir gümüş plaka takılır.
Günümüzde de bu merasimler sürer.


BAŞI BAĞLI ALPLER
Alp’lar savaşa giderken, başlarını alınlarının etrafından bir bez parçası ile bağlardı. Bu Gelenek Kağanlarına “Bağlılık” yemini eden Alp’lar tarafından yapılırdı. Türkçe “Başı Bağlı” ya da, bir askeri otoriteye bağlı olmayan savaşçılar için kullanılan “Başı Bozuk” deyimlerinin kökeni de işte bu askeri gelenektir.

Bu Vatan, Bayrak Namus Töre Aile dost, kardeş Sevdaları Türkleri Adları Atları ve Pusatları ve Ülküleri ile Onlara yeryüzünde Şeref Nam ve Şan verdi. Sahip oldukları bu yüce değerlerle İlahi Rahmete kavuştular.
Yer Yüzünde var oldukları günden bu yana Tek Olan bir olan Gökleri ve yeryüzünün tek yaratanı ve sahibi Olduğuna inandıkları ve Ona Asla eş koşmadıkları GÖK TENGRİ ye bir gün ALLAH dediler ve Onun Sancaktarı olma Şerefine ulaştılar.
Ve o ALLAH hın Adını Kanları Canları ve Atları ile Yeryüzünün dört bir köşesine yaydılar Büyük TÜRK MİLLETİ Oldular.

Nisan – Konya 2017

Yorum Yaz