Shotgun Forcing Cone – Browning Vector Pro

http://www.kemalelitemiz.com/shotgun-forcing-cone-browning-vector-pro.html

Shotgun, Forcing Cone.
Av tüfeği Birleştirme Konisi
Kemal Elitemiz

Bilindiği gibi av tüfeklerinin kalibreleri, av tüfeklerine has olan Gauge tabiri ile belirlenmiştir. Gauge çapı; ağırlığı pound cinsinden ölçülmüş saf kurşundan yapılmış saçmanın kütlesiyle ters orantıdadır12 guage bir namlunun çapı eşittir 1/12 pound kütlesinde saf kurşundan yapılmış saçmanın çapı ile. (Yani kısaca guage büyüdükçe çap küçülür) bu çap namlu içi çapıdır.
12 gauge tüfeklerin namlu içi .(Amerikan tasarımlarında) .729’’ (Avrupa tasarımlarında) .725’’ çapındadır.
Dolu av fişeklerinin dış çapı namlu iç çapından daha geniştir ve genellikle. 800’’ çapındadır. Bu sebepten ateşleme sonrası saçmaları bir araya toplamak ve asıl namlu çapına sıkıştırmak üzere fişek yatağının hemen önünde koni şeklinde bir daralma haznesi yer alır. Bu alana (Forcing Cone-birleştirme konisi ) denir.
Klasik fabrikasyon yarışma tipi av tüfeklerinde bu koni 5 derece açı ile daralır ve boyu 1/4’’ -1/2’’ Uzunluğundadır.

Bu koni şeklindeki bölümün boyu konusunda birçok araştırma ve tartışmalar yapılmış ve bu konularda en tecrübeli isimlerden birisi olan. Ralph T. Walker bu mesele hakkında yazdığı ( Gun Digest Book of Shotgun Gunsmithing) kitabındaki izahı ile büyük ölçüde kabul görmüştür. Walker’e göre bu bölümün uzunluğu ½’’ ile 2 ½’’ mesafelerde olmasının en iyi sonuçlar verdiği yönündedir. Bu bilgiler ışığında üreticiler yeni modellerinde bunu uygulamışlar ve bunu lengthened forcing cone –Uzatılmış Birleştirme konisi olarak tüfek tanıtımlarında belirtmişlerdir.
Bu konuda üzerinde durulan diğer bir mesele ise konik alanın çok iyi parlatılarak pürüzsüz bir yapıda olması ve namlu ile birleşme yerinin set teşkil edecek şekilde sonlandırılmaması olmuştur.
Yapılan araştırmalarda genişletilmiş koninin geri tepmeyi azaltmadığı tespit edilmiştir. Saçma gurubunun daha uzun bir mesafede sıkışması ile oluşan enerjinin dağılması sonucu geri tepme gücünün daha az hissedilmesini sağladığı görülmüştür. Ateşleme anında ani basınca maruz kalan saçma gurubunun tapaya yakın bölümü kısa konik alanda öndeki saçmalara baskı yaptığı için ön guruptaki saçmalar barut basıncının yanında ikinci bir basınca maruz kalmaları sonucu ezilme ve deformasyona uğradıkları düşünülmüş dolayısı ile öldürücü etki oluşturan saçma adedinin azaldığı görülmüştür. Uzatılmış konik alanda bu ikincil etkiler ortadan kaldırıldığı için etki yoğunluğunun arttığı gözlemlenmiştir. Namlu içinde rahatça ve sıkışmadan ilerleyen saçmaların hızlarının da arttığı gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak; uzatılmış birleştirme konisi,
– Geri tepme gücünün daha az hissedilmesini
– Namlu içinde oluşan saçma şekil bozulmasının önüne geçilmesini
– Saçmaların öldürücü etkisinin artmasını
– Saçma hızının artmasını sağlamaktadır.

Browning Vector Pro
Teknolojik gelişimlerin öncülerinden olan Browning ilk adım olarak
Browning araştırma & geliştirme bölümünde yapılan çalışmalar ve testler sonucu edinilen bilgiler ışığında fişek yatağından itibaren namlu boyunca en iyi verim sağlayacak şekilde namlu içi çapı genişletilmiştir ve işleme back-boring denilmiştir
Bu çalışmalar. Vector Pro adı verilen ve uzunluğu 2.5’’ olan lengthened forcing cone bir adım ileriye taşımıştır. Başlangıcı 0.7 derece olan koninin boyu 2.5’’ olmuş namlu birleşme yeri back –bored boru çapı .742’’ olarak birleştirilmiştir.

Bu sayede şaçma şekil bozukluğu ortadan kaldırılmış sürtünmeden oluşan hız ve enerji kaybı önlenmiş, hissedilen geri tepme gücü azalmış saçmaların etkisi ve hızı artırılmıştır. Ayrıca bu sistemi. 1983 yılında back-bored ile birlikte sunduğu 17–4 paslanmaz çelikten ürettiği gaz kaçağına imkân vermeyen ve çelik kaplama saçmaların kullanılmasına imkân sağlayan çok iyi parlatılmış uzun sok sistemi olan
Invector-Plus™ choke system ile birleştirmiştir.

Bütün bu özelliklere sahip olan süperpoze Browning modelleri olan
Browning Citori XS, XT, and Citori 525 clays görmek mümkündür.
Browning maxsus hunter yarı otomatik av tüfekleri de aynı sisteme sahiptir.

2011 – Konya

Yorum Yaz