Muzzle Brakes

http://www.kemalelitemiz.com/muzzle-brakes.html

MUZZLE BRAKES

Kemal Elitemiz


Muzzle Brake Nedir?
Muzzle brake, top, obüs ve geri tepmesi yüksek silahlarda geri tepmeyi hafifletmek için kullanılan namlu ön parçasıdır. İngilizce namlu ağzı (Muzzle) ve fren (brake) kelimeleri ile ifade edilen bu parçaya Türkçemizde “namlu ağzı (geri tepme ) freni” diyebiliriz. Newton yasalarına göre her etki ve hareket ters yönde eşit güçte bir tepki oluşturur, buna etki- tepki reaksiyonu, hareketi denir. Geri tepmenin ( Recoil -kick) oluşumunda iki etken rol oynar, birincisi mermi çekirdeğinin kendisidir, ikincisi hızla genişleyen barut gazlarıdır, tüfeklerde fişek ateşlendiğinde kovan içerisindeki barut yanmaya başlar ve ortaya çıkan gazların oluşturduğu basınçla çekirdek hızlıca ilerler. Çekirdeğe uygulanan basınç aynı oranda namluya da etki eder ve namlu geriye doğru itilir. Basınç oluşturan gazlar namludan çıkarken namlu ağız frenine çarparak farklı yönlere, hatta çekirdeğin gidiş yönünün tersine yönelir ve geri tepme azaltılmış olur. Namlu ağız freni geri tepmeyi %10–50 arasında azaltabilir. Böylece tekrar nişan almada, atış isabet oranını artırmada avantaj sağlar. Tek olumsuzluğu, Namluya eklenmesi maliyet doğurur ve atış sırasında gaz basıncını, ses dalgalarını geriye doğru yönelttiği için atıcı; ses ve gaz basıncından daha çok etkilenir. 100 Db (desibel) şiddetinde bir ses kulaklarda kesin tahribat yapmaktadır.300 ve 338 Magnum silahlardaki Muzzle brakelerin ses basınç seviyesi 130 Db seviyesindedir. Bu kalıcı ve kesin bir sağırlığa yol açar. Afrika’nın bazı ülkelerinde kılavuz ve rehberlerin kulak sağlıkları göz önüne alınarak Muzzle brake’li tüfeklerle avlanma yasağı getirilmiştir. Kuzey Amerika’da büyükbaş av yaptıran rehberlerde bu tip tüfeklerle avlanan avcıların rehberliğini ret etmektedirler. Atıcıların kulaklarını oluşan basınçtan korumaları için kesinlikle kulaklık veya kulak tapası kullanmaları önerilir keza yanlarındaki çantacı ve kılavuzların da bu önlemleri almaları gerekir. Uygun bir şekilde tasarlanmış bir Muzzle brake geri tepme gücünü önemli ölçüde azaltır. Geri tepme gücünün asıl etkisi kalibrelerden ziyade mermi kovanlarının uzunluğuna bağlıdır.
Ahlman’ın iddiasına göre büyük Magnum tüfeklerde kullanılan Muzzle brake’ler bu tüfeklerde oluşan geri tepme gücünü %50 azaltır. Önemli bir Muzzle brake üreticisi olan Mag-na-port International firmasının iddiasına göre ise kendilerinin üretimi olan Mag-na-brake. Geri tepme gücünü %45 azaltır. Browning firmasının geliştirdiği BOSS (Ballistic Optimizing Shooting System-en uygun balistik atış sistemi) ve uygun Muzzle brake ile birlikte teri tepme gücünün %30 azalacağını belirtmektedir. Weatherby firması ise, Accubrake adı ile ürettikleri Muzzle brakelerinin piyasanın en iyisi olduklarını ve geri tepme gücünü %53 azalttıklarını iddia etmektedirler. Bu konuda yayınladıkları makalelerde diğer üretilen değişik ve çok sayıda markalardaki Muzzle brakeler ile kendi ürünlerinin kıyaslamasını yapmışlar. Yapılan testler için 416 Weatherby Magnum tüfeği seçilmiş,
Recoil Reducer geri tepmeyi %39,
KDF Slimline reducer geri tepmeyi %40,6,
KDF Regular reducer geri tepmeyi %49 azalttığı ortaya çıkmıştır,
Genel ortalama olarak ise bu oran %42.86. olarak görülür ki bu hakikaten kayda değer bir azalmadır. Bu üç tip, The Recoil Reducer, Mag-na-brake, Accubrake ve BOSS Muzzle namlu uçlarına vidalanarak monte edilen modellerdir.

Bunlar havalandırma delikleri olan çelik borudan ve namlu çapından bir miktar belli belirsiz kalın olarak ve birkaç inç uzunluğunda imal edilmişlerdir. Tüfeğin balistiğine ve mermi çekirdeğinin hızına etki etmez. Namludan çıkan mermi bu parçaya asla temas etmez. Fakat namlu ucundan hızla çıkan gaz hatırı sayılır bir miktarda burada bulunan deliklerden yanlara doğru yön bulur ve çıkar, bu basit fizik olayı geri tepme gücünün azalmasına yol açar.

Diğer bir tip Muzzle brake ise: namlunun sonuna doğru belli bir açıyla delinerek yapılan delikler ve yarıklarla oluşturulmuştur. Bunların yapımındaki maksat namlu boyunun uzamaması kalınlık olmaması ve takıp çıkarma gevşeyip düşme gibi endişelerden uzak olmak gibi avantajları için düşünülmüştür. Öte taraftan bu tiplerde çekirdek çıkış hızının biraz düşmesi, toz, kir tutmaya eğimli olması, temizliğinin zor olması ve en önemlisi sert darbelerde eğilip bozulması halinde sökülme imkânının olmaması gibi dezavantajları vardır.

Mag-na-port sabit Muzzle brake yapmak için namlu ucuna toplam dört yarık açıyor ilk çifti namlunun 1,5’’ gerisinde zıt taraflarda yer almak üzere 180 derece acıya sahip oluyor diğer ikisi ise namlu ucun a yakın ve 50 derece acılı oluyor. Ve bu sistemlerinin geri tepme gücünü %15 azaltacağını belirtiyorlar. En iyi seçim takıp çıkarılabilir Muzzle brake almaktır.
Hangi şartlarda Muzzle brake kullanılabilir.
Bu çoğunlukla kişisel bakışla alakalıdır. Bu aleti kullanmaya en iyi aday tüfekler açıkça geri tepmesi çok güçlü olan tüfek ve kalibrelerdir. Özellikle yüksek hızlı Magnum tüfeklerde mermi çekirdeğinin bu hıza ulaşması için çokça barut yanmasına ihtiyaç vardır bundan dolayı oluşan basınç size büyük bir geri tepme gücü ile yansır. Bu da sizin bir Muzzle brake ihtiyacınız olacak demektir. Örneğin; Weatherby tüfeklerinin ultra kalibreleri olan 378, 416 ve. 460 Magnum kalibreler Weatherby Accubrake ilaveli olarak satılmaktadırlar. Remington ultra Magnum çizgisinde olan diğer büyük kalibre tüfeklerde ise Muzzle brake birinci şarttır. Bu tüfekler büyük tehlikeli avlar için uygundurlar.
Kemal Elitemiz
Ekim – 2009 – Konya

Yorum Yaz