Mor Mermiler

http://www.kemalelitemiz.com/mor-mermiler.html

MOR MERMİLER   Purple Bullets

MOLY COATED BULLETS

Kemal Elitemiz

Yüksek sıcaklıktaki hidrotermal kaynaklarda ortaya çıkan Molybdenite mineralinin yaprak levhalar halindeki atom yapısında bu tabakalar arasına aynı yaprak tabakalar halinde sülfit atomlarının yerleşmesi ile oluşan

Molybdenum Disulfide ( MoS2 ) MOLY: yüksek basınç ve 350 °C gibi ısıda erimemesi ve kayganlaştırıcı bir hale gelmesi özelliği ile sıvı ve kuru kayganlaştırıcılar da sıvı makine yağları ve greslerde iki zamanlı motorlarda ve uçak motorlarında kullanılmışlardır. Kuru kayganlaştırıcılarda kullanılan MoS2 nin parçacık büyüklükleri 1–100 µm arasındadır. Vietnam savaşı esnasında bir molybdenum disulfide ürünü olan “Dri-Slide” silahlarda kayganlaştırıcı olarak kullanıldı. Daha sonra yapılan araştırmalarda kuru MoS2 nin mermi çekirdekleri üzerine kaplanması ile balistik araştırmalar yapıldı. Bu iş için parçacık büyüklüğü 1,5 mikrondan daha küçük yapıda olan mineral seçildi.( 1mikron µm = 1 inç in. Kırk milyonda biri karşılığıdır.)
Mermi çekirdekleri saf kurşundan ya da bakır kaplamalı oldukları halde barut gazının ateşlenmesi ile oluşan büyük basınçla namlu içinde ilerlerken saf kurşun ve bakır, çelik namlulunun iç yüzeyinde büyük bir sürtünme ile ilerler, mermi çekirdeğine hız ve enerji kaybettiren büyük ölçüde bu iç sürtünmedir. Bu sürtünme aynı zamanda namlunun ısınmasına yol açar. Nitekim belirli bir sayıda atıştan sonra namlu içinde görülen bakır birikimi bunun göstergesidir. Bu kirlenme ancak namlu içinin tel fırça ile temizlenmesinde görülür. Bu büyük sürtünme esnasında namluda ortaya çıkan titreşimler, merminin namluyu terk etmesi anında küçük sapmalara yol açması ve bilhassa hedef atıcıları ve uzun menzil atıcılar için hedefe her seferinde tam isabet yapmamaya yol açmaktadır. Yapılan testlerde bilhassa Magnum kalibrelerde moly ile kaplanmış mermi çekirdeklerinin namlu çıkış hızı ve enerjisinin normal metal kaplama mermilere nazaran daha fazla olduğu ve daha iyi atış gurupmanları sağladığı görülmüştür. Namlu ısınmasının yarı yarıya azaldığı görülmüştür.
Molibden’in yapısından kaynaklanan metallerle tabii bir birleşmeye müsait olması ve bu birleşmenin sıvanma şeklinde olması ile moly, ince bir film tabakası halinde metallere tutunur.
Hedef atıcılarının ve uzun menzil atıcılarının daha çok tercih ettikleri moly kaplamalı mermi çekirdeklerini, atıcılar kendileri üretmektedirler bunun için moly kaplama işleminin uygulanacağı döner plastik tambur, tas ve en uygun moly bileşimleri çeşitli markalarda üretilmiş ve kendi fişeklerini dolduran atıcıların hizmetine sunulmuştur. Ve bu ürünlerde moly kaplama teknikleri teferruatlı olarak izah edilmektedir.

Öncelikle moly kaplanacak mermi çekirdeklerinin çok iyi temizlenmeleri gerekir bilhassa yağ lekesi barındırmamalıdır.
Bunun için mermiler bir kabın içinde sudan geçirilir sonra bulaşık deterjanı ile elle iyice yıkanır tekrar suyla durulandıktan sonra kâğıt bir havlu üzerine serilerek kurulanmalıdır. Daha sonra alkollü bir keten bezle ovalanmalıdır. Bu şekilde mermi üzerindeki barut asitleri tamamen uzaklaştırılmış olur. Bu işlem tüm saf kurşun, yumuşak uçlu bakır kaplama ve hollow point-delik uçlu mermilere uygulanabilir.
Daha sonra mermiler kaplama yapacağınız plastik tambura konulur. Tamburun 1/8 oranında kuru moly kaba boşaltılır( MidwayUSA Moly is 98,5% saflıktadır.). Kabın ağzı sıkıca kapatılır. Tambur karıştırıcıya monte edilir ve bir saat boyunca karıştırıcı çalıştırılır. Bir saatin sonunda cihaz durdurulur ve aşırıya kaçmadan çalkalayarak mermiler moly den temizlenir. Kalan moly saklanır.

Moly kaplamalı mermiler kullanılmadan önce silahınızın namlusu önceden kullandığınız bakır kaplamalı merilerden dolayı kirlenmişse bu bakır artıkları tel fırça ile iyice temizlenmelidir, zira bu bakır artıkları moly ile birleşince namlu içinde tabaka halinde çapakların oluşmasına neden olur.
Mermi üzerine sıvanan moly namlu içinde merminin ilerlemesi esnasında namlu içine sıvanır, atıcıların en önemli şikâyetlerinin başında gelen bu sıvanma, bakır kaplama mermiler kadar çok olmasa da bu artıkların temizlenme işi ayrı bir özen gerektirir.
Moly artıkları namlu içinde belli bölgelerde halka şeklinde birikir bu noktalar namlunun bu bölgede daralmasına yol açar ve ileriki aşamalarda namlu deformasyonları ortaya çıkabilir. Buna meydan vermemek için 15–20 atıştan sonra namlunun temizlenmesi gerekmektedir. Namlularda biriken moly kalıntılarını temizlemek için çok sayıda ürün vardır. Bunlardan biri olan Berger firmasının önerisi, Kano Kroil penetrating oil and USP Bore Paste (similar to JB) .dir. (615) 833–4101. USP’ phone number is (412) 621-2130.

Seri atışlı tüfeklerde oluşan kötü kokulu moly tozu mekanizma içinde birikir, sülfit ihtiva ettiği için nemli şartlarda asidik korozyona sebebiyet verebilir. Bu tip tüfeklerin mekanizmaları da iyice temizlenmelidir.

Kemal Elitemiz
Ekim–2009 – Konya

Yorum Yaz