KARBON FİBER NAMLULAR

http://www.kemalelitemiz.com/karbon-fiber-namlular.html

KARBON FİBER NAMLULAR
Kemal Elitemiz


Ağır namlulu yivli tüfeklerin verimliliğini azaltmadan aynı işi görecek şekilde daha hafif namlu arayışı, namlu et kalınlığının inceltilmesi ve üzerine karbon-fiber kaplanarak aynı dayanırlık ve verimin muhafazası elde edilmiştir.
Karbon Fiber veya karbon elyaf,
Ana bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaf (Orlon), katran ve naylondur. Karbon fiberin yapısı, çelikten 4–5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon Fiber naylon gibi esnek ve orlon gibi de orta derecede dayanıklı değildir. Daha sert ve çok daha dayanıklıdır
Karbon fiberin üretimi:
Orlon, naylon, katran ile bazı başka yan maddelere türlü fiziksel ve kimyasal uygulamalar ile “Karbon fiber” adı verilen madde oluşturulur. Katran maddesi ve orlon maddesinin kullanımına göre Karbon Fiber türü ikiye ayrılır; Katran temelliler ve Polyacrylonitrile PAN (Orlon´a “PAN” denmektedir) tabanlı karbon fiber. Ham petrol temelli Karbon Fiber üretimi dünya üretiminde %6 iken, PAN temelli Karbon Fiber üretimi %94´ü bulmaktadır. Katran temelli üretimi özellikle Japonlar, PAN temelli üretimi ise Amerikanlar yapmaktadır.

Bu karbon-fiber lifler, önceden %20 oranında inceltilmiş namlu üzerine çeliğin normal kalınlığına ulaşılacak şekilde ilk kat düz daire şeklinde namluya sarılır daha sonra üstüne çapraz açılarla beş kat sarılarak yapıştırıcı reçine ile lifler sıkı bir bağ oluşturur, bu teknik kaplamanın olağanüstü bir gerilim gücüne sahip olmasını sağlar. Namlu önemli ölçüde hafiflemiş olmasına rağmen dayanırlığından ve veriminden hiçbir şey kaybetmez.

PAN temelli Karbon fiberlerin ısı iletimi fiber optik kabloların ışığı iletmelerine benzer. Liften life ısı iletimi çok düşüktür, çoğu fiber sarımlı namlular namlu boyuna paralel olarak sıkı bir şekle sarılmaktadır. Bu sebepten ısı dağıtımı zayıf olacaktır
Namlu çeliklerinin ısı iletimi katsayıları bileşimlerine bağlı olarak değişir.
Genelde namlu çeliklerinin ısı iletimi katsayıları W (mxK) 21 civarıdır.
PAN fiberlerin ısı iletimi katsayıları ise W (mxK) 19 değerine sahiptir.

Çelik ve karbon fiber arasındaki bu katsayı farkı, namluda oluşan ısının havayla temas sonucu azalmasını önleyip tekrarlayan atışlarda namluda ısınmayı artırdığı görülmüştür.
Isınan çelik genişler, çeliği çevreleyen karbon fiberin genişlemesine uyum sağlamadığı için çeliğin yapısında uyumsuzluk oluşur.
En önemli etki namlulun atış düzgünlüğünün kaybıdır, genişlemiş namluda mermi çekirdeğinin hızı ve enerjisi azalacaktır merminin hedefe isabet noktası değişecektir. Ayrıca oldukça inceltilmiş ve hafiflemiş namluda boydan boya uzanan kamçı hareketine benzer titreşimler olacaktır.
Küçük yaşlarında çalışma hayatına atılan ve golf kulübüne malzemeler, füze ateşleme tüpleri, hummer ciplere anten üreten bir atölyede uzun yıllar çalışan Mike Degerness.
Formula Yarış arabalarının fren yastıklarında kullanılan kömür ve zift-tabanlı karbon fiberden oluşan harika bir maddeyi namlularda kullanmaya karar verdi. Bu madde aynı zamanda uzay araçlarının yüzey kaplamasında atmosfere giriş esnasında oluşan ısıya karşı kalkan olarak kullanılmaktaydı termal iletkenliği 700 üzeriydi. Asıl mesele bu yüksek katsayı ile metal ısınması arasındaki dengenin sağlanmasıydı.
Mike Degerness bulduğu yeni malzeme ile yaptığı namlu kaplama sistemine
(ABS) Advanced Barrel System – Gelişmiş Namlu Sistemi adını verdi.
ABS Sistemi özellikle ısıyı dağıtma düşüncesi ile tasarlandı, karbon fiber liflerini bağlayan ve katılaştıran resin maddesi ısıyı dağıtmada özel bir görev üstlendi ve ısıyı çeliğe nazaran %372 kat daha hızlı dağıttı.

Bir başka ayrıntı ise namluların imalat tekniklerinde saklıydı, dövme çelik çubuktan yapılan namlularda yiv set oluşturulması esnasında çelikte büyük bir stres oluştuğu görüldü. Böylece karbon fiberle kaplanacak namluların yivlendirme şekli kesim metodu ile yapıldı.

İnceltilmiş namluda oluşan titreşimleri gidermek için karbon fiberler namlu üzerine iyi hesap edilmiş bir açı ile titreşimi azaltacak ve dengeli bir şekilde dağıtmak üzere, boydan boya eşit bir kalınlık ve sertliğe ulaşıncaya kadar sarılır. Neticede ısınmadan dolayı oluşacak atış düzgünlüğü kaybı önlenmiş vibrasyon yok edilmiş ve ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış mükemmel bir namlu elde edilir.
ABS Sistemi ile üretilen namluların ucu çelik olarak sonlanır bu da namlu ucuna muzzle brake ve susturucuların ilave edilebilmesi içindir.
Karbon fiber uygulaması her kalibre için özel olarak hesap edilir, tasarlanır ve sonlandırılır.
Bu gün her kalibreye göre sipariş üzerine özel yapım ABS patenti ve tekniği ile namlu üretimini CHRİSTENSEN ARMS (http://www.christensenarms.com/ Yapmaktadır

Ekim – 2012 – Konya

Yorum Yaz