BROWNİNG BACK-BORED

http://www.kemalelitemiz.com/browning-back-bored.html

BROWNİNG BACK-BORED

Kemal Elitemiz

Browning silah firması araştırmaları sonucu saçma atan av tüfekleri için keşfedilmiş ve uygulanmış bir namlu içi genişletme işlemidir. Türkçede tam karşılığı olmadığı için daha iyi anlaşılması için ‘’ Namlu içi honlama ‘’ tabirini kullanabiliriz.
Bunu biraz açacak olursak:
Bilindiği gibi av tüfeklerinde saçmaların namluyu terk ederken sıkışarak toplu halde namlu ağzını terk etmesini namlu ucunda son şeklini alan (şok) dediğimiz daralmalar sağlamaktadır. Bu şok oluşumu fişek yatağının hemen ucundan namlu ucuna kadar devam eden ve adeta koni görünümü oluşturan daralmayla sağlanmaktadır. Nihai darlık namlu ucunda oluşmaktadır. Değiştirilebilir şok sistemi bu son bölüme takılan ilavelerle sağlansa da asıl daralma fişek yatağından itibaren başlamaktadır.
Fişek yatağının hemen önünde bulunan bu dar alanda, oluşan patlama ile ileri harekete geçen saçmaların sıkışmaları saçma tanelerinin bir bölümünde deformasyonlara yol açtığı gibi, dar alanda oluşan sürtünme; enerji kaybına ve artan geri tepme gücüne sebep olmaktadır.

İkici önemli bir konu ise fişek yataklarının av fişeklerinin tam uzunluğuna uygun olacak şekilde hazırlanmasıdır. Bilindiği gibi fişek ağızlarındaki yıldız kapanmalar patlama sonrası açılmakta ve fişek yatağının önünde daralmaya sebep olmaktadırlar.

Browning araştırma & geliştirme bölümünde yapılan çalışmalar ve testler sonucu edinilen bilgiler ışığında fişek yatağından itibaren namlu boyunca en iyi verim sağlayacak şekilde namlu içi çapı genişletilmiştir ve işleme back-boring denilmiştir. Bu sayede namlu içinde saçmalar sıkışarak deforme olmadan ve namlu içi sürtünmesi azaldığı için barutun itici gücü ile saçmaların daha çok hızlanmaları ve merkezde daha çok öldürücü saçmanın bulunması sağlanmıştır. Hedefte merkezdeki saçma yoğunluğu fazlalaşmıştır. Namlu içinde oluşan bu ilk hız ve sürtünmezlik, namlu ucuna ilave edilen ve diğer ilave şoklardan daha uzun tasarlanan ve INVECTOR adı verilen değiştirilebilir uzun şoklarla namlu takviye edilmiş. Böylece tüfeğin arzu edilen şok gücüyle en verimli şekilde kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca ilave şoklar kurşun ve çelik kaplamalı saçmalar için ayrıca çeşitlendirilmiştir. Ayrıca bütün bunlardan sonra yapılan araştırmalardan back-bore sistemi tüfeklerdeki geri tepme gücünde %6 bir azalma sağladığı da görülmüştür.


Kemal Elitemiz
Mart – 2009 – Konya

Yorum Yaz