Bıçak Geometrisi

http://www.kemalelitemiz.com/bicak-geometrisi.html

BIÇAK GEOMETRİSİ
Kemal Elitemiz

Bıçak çeliği geometrisi nedir.? Ve neden önemlidir.
Bıçak geometrisi, genellikle basit olarak üç boyutta görünüm olarak izah edilmiştir.
Çelik kalınlığı, bileme yüzeyi ve kesici ağız.
Bir bıçağa baktığınızda,bıçağın tasarımını,dış hatlarını, bileme şeklini,sırtta ve kesici ağızdaki tırtıklar gibi ilaveleri,hatalı çizgileri,çizik ve zımpara işini görürsünüz.bütün bunlar çapraz-bölümsel geometri hakkında bir bilgi vermez.
Çeliğin kalınlığı ne kadardır,bileme şekli nedir,kesici ağız ne kadar incelmiştir,bilenmiş yüzeyler eşit ve dengelimidir.bütün bunların bilinmesi gerekir.
Çeliğin kalınlığı bıçağın bel kemiğini teşkil eder, bıçağın kabza harici olan bu bölümü (namlu) saptan uca kadar herhangi bir noktasından kaldıraç gücü sağlayacak kalınlık ve dayanırlıkta olmalıdır.
Bu temel esasa göre çelik kalınlığı ve bileme yüzeyi dengesi ağırlık dengesi özel bir önem kazanır.Bunu bir örnekle açıklarsak:
14 cm boyunda ve kalınlığı 8 mm olan bir bıçak son derece dayanıklı olur,fakat bir balta gibi aşırı ağır olur.bu bıçağı dengelemek için uzun ve geniş bir düz bileme (flat grit) yüzeyi veya derin bir çukur bileme (deep hollow grind ) kısa kesici kenar sağlayan bileme yapmak gerekir.bütün bunların dengesini ve uygun bir geometriyi sağlamak için çeliğin eni çok geniş olmalıdır. Bu kalınlıkta çelik, dengeli bir bıçak yapımına uygun değildir.
Bıçak geometrisinin en önemli yeri kesici kenardır.
Kesici ağız kalınlığı.bıçağın kullanım amacına uygun şekilde tasarlanır.kesici ağız kalın olursa bileme açısı ve kesicilik sıkıntılı olabilir.usta bıçakçılar dayanırlık kalınlık , keskinlik ve bilenebilirlik dengesini bir arada düşünürler.
dört temel Bıçak bileme şekli vardır.
1- Flat Grind ( Düz Bileme )
a-Full flat Grind
b-High Flat Grind
2- Taper Grind ( Sivrilterek Bileme)
a- Scandi Grind
3- Hollow Grind (Oyuk Bileme)
4- Convex Grind ( Dışbükey Bileme)

Diğer bir bileme şekli sınıflaması ise:

Flat Grind ( Düz Bileme )
En az malzeme ile ve en kolay uygulanan bileme şeklidir ince kesici ağız geniş bir kesicilik sağlar,diğer yönden körelme sonucu çapraz bölümsel alan çabuk kalınlaşır,yeniden bileme ve dengelemek gerektirir.
a-Full flat Grind – tüm yüzey düz bileme
Tamı tamına Kama tipi bilemedir. bileme bıçak sırtından başlar ve kesici kenara kadar tüm yan yüzleri kapsar.

çapraz-bölümsel geometri yüzeyi geniştir,kalın ve ağır olan sırttan aşağı doğru uzanan yüzey güçlüdür kesici kenarın defalarca bilenmesine imkan sağlar.bu tip bileme genellikle katlanabilir bıçaklarda çakılarda ve mutfak bıçaklarında uygulanır.

Simetrik -Asimetrik Flat Grind – Simetrik ve Simetrik olmayan düz bileme

High Flat Grind – Yüksek düz bileme

Bu tip Bilemede bıçak sırtı kalınlığı yan yüzeylerde üst seviyede muhafaza edilir bileme bu sınırdan kesici kenara doğru her iki yüzeyde düz olarak yapılır.bu tip bileme şekline
V-bileme Compound ( Bileşik) Bileme olarak adlandıranlarda vardır.

Taper Grind ( Sivrilterek Bileme)
Hafif konveks bilemedir..Çelik kalınlığı 0625″= 1.6 cm az olan bıçaklarda güçlü çapraz-bölümsel alanı ve ince kesici kenarı ile et doğramaya uygun bir profil sergiler.bu bilemede çelik kabzadan öne doğru bir incelmede arz eder.bu tip bilemeye (Distal Taper- merkezden uzaklaşan sivriltme) denir diğer bir şekil ise sırt kalınlığı korunarak yapılan bilemedir.bu bileme ise( profil Taper-kesit inceltme ) olarak adlandırılır.
Kesici ağızda bıçak kullanıldıkça çapraz –bölümsel alan kalınlaşır,her iki taraftan eşitlenmesi gerekir.Bu kolay bir işlemdir ,bir çok bıçak ustası ve üreticisi bu tip bilemeyi kullanır.

Scandi grind- İskandinav bileme

Kolay anlaşılır bir bileme şeklidir.dünyada birincil ve ikincil uygulanan bileme şeklidir.
Çeliğin her iki yüzeyine12.5 derece acı ile uygulanır sağ sol toplam acı 25 derecedir.
Bileme yüzeyi geniş ve düz olabileceği gibi sığ ve düz bilemede yapılabilir.yeniden bileme kolaydır,bileme esnasında yüzey açısı korunmalıdır.en çok tavsiye edilen bileme tarzıdır.Hollow Grind – ( İç bükey ) Oyuk Bileme

Bıçak çeliğinin her iki yüzünde çember şeklinde eşit derinlikte oyuk oluşturularak yapılan bileme tarzıdır.bu bileme şekli ile kesici ağız inanılmaz şekilde ince açılabilir.çeliğin çapraz-bölümsel yoğunluk bölgesi en keskin duruma gelebilir.tekrarlanan bilemelerde inceliğini muhafaza eder.
Oyuk bileme çeliğin her iki yüzeyini sırttan kesici kenara kadar( Full Hollow Grind) yüzey bilemeler genelde usturalarda uygulanır sığ şekilde de yapılabilir buna ( Sabre Hollow Grind-kılıç tipi oyuk bileme).genellikle bıçaklarda kesici ağızda V- Tipinde ikincil eğimli ağız oluşturulur.Convex grind – Dış bükey bileme

Bu tarz bileme Oyuk bilemenin tam zıddıdır. Diğer bir tanımlaması ise Lenticular Grind (merceksi Bileme) .Bölümlü veya full –Tüm olarak uygulanır.bıçaklardan ziyade genellikle Balta, Büyük Pala, 1 cm ve daha kalın doğrama aletlerinde kullanılır.
Tüm dış bükey bileme Çeliğin sırtından kesici yüzeye doğru uzanır


Bıçak Çeliği yan yüzeyleri , açıları ve kesici kenar.
Bıçak bileme ve keskinleştirme esrarlı ve gizemli bir iş değildir.İhtiyatlı ve dikkatli bir şekilde basit bir geometri gözetilerek döner bileme aletleri köşeli eğeler su taşları ve değişik zımparalarla oluşturulur.İnce bir çelikte bileme açısı dardır.ve bileme düz yüzeyli olmalıdır.
Bıçakta başlangıç çizgisi geometrisi

Bıçağın yan yüzeylerine uygulanacak bileme düz veya çukur bileme olsun açısı merkez hatta göre azami 20 derece olmalıdır.düşük açılarda yapılan bilemeler , daha kullanışlı ,güçlü ve keskinleştirilebilir imkan sağlayacaktır.
Açının 20 dereceyi geçmesi halinde,kesici kenar kısalacak kullanırlığı olmayacaktır.
Bu açıda açılan çelik ağzı ancak sanayide metal kesimi ve Oymacı kalemlerinde kullanılır.

Hollow – Çukur bileme Bıçaklarda kesici ağız Geometrisi

Çoğunlukla tipik Çukur bileme Bıçaklarda kesici kenar açısı 5 – 10 derece olmalıdır.
Bazen 7 – 15 derecede açılan bıçaklarda vardır.
Genellikle fabrikasyon bıçaklarda kesici kenar kalın düz yüzey ise uzun bırakılır bu hiçte iyi değildir tekrarlayan bilemelerde kesici ağız kalınlaşır.
Ekim – 2014 – Konya

'Bıçak Geometrisi' için 3 Yorum

Ahmet Yılmaz
18 Şubat 2016, 23:31

Kemal Bey; bu çok kıymetli açıklayıcı bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim. Birçok “usta” neyi niçin yaptığını bilmeden yapıyor. Bu tür açıklamalar, bilinç düzeyini çok yükseltecektir. Sağolun.
Ahmet Yılmaz
Edirne

İbrahim Baştugan
29 Ekim 2016, 11:19

Teşekkürler.

Mustafa yıldırım
16 Eylül 2017, 01:06

iç bükey bileme de klağ nasıl alınabilir. Bir türlü çözemedim. Ayrıca açı bilgileri içinde teşekkür ederim. 20 derecede bilediğim bıçaklar beni niye yorduğunu şimdi anladım. İskandinav bileme açısını ilk fırsatta deneyeceğim. 12,5+12,5 sanırım bıçak çabuk körelecek ama denemeye değer

Yorum Yaz