Anadolu Avları Yivlileri ve Mermileri

http://www.kemalelitemiz.com/anadolu-avlari-yivlileri-ve-mermileri.html

ANADOLU AVLARINDA

YİVLİ ÇAPLARI VE MERMİLERİ

Kemal Elitemiz

Yivli tüfek sahibi olmanın çok zor olduğu uzun yıllar boyunca. Çifte ve tek tüfekle tek kurşun atarak, büyük avları vurmak için büyük zorluklara katlanan ve vurduğu avı ile gerçek avcı olmanın haklı gururunu yaşamış, aziz milletimizin bu mütevazı avcıları; yıllar sonra, yivli tüfek ithali ve satışı başlayınca, büyük bir hevesle yivli tüfek satın alarak, yivli avcılığına adım attı. Her Türk evladı o’na namus gibi emanet edilen yivli silahla, askerde tanıştı. Silah seçimi konusunda da askerliğinde ilk defa atış yaptığı silahı, o’na örnek oldu.
Bu silahlardan biri, Amerikan ordusunun 2.dünya savaşı Kore ve Vietnam’da ordu silahı olarak kullandığı ve Türk ordusuna da verdiği M1 Garand yarı otomatik tüfeği idi. 30–06 Springfield (7.62x63mm NATO ) kalibredeki mermisini kullanır. Daha sonra G3 piyade tüfeği II. Dünya Savaşı ile birlikte gelişen muharebe silahı teknolojisinin bir üyesi olarak 1950’li yıllarda Almanlar tarafından üretildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da tercih edilen G3’ün tam adı Heckler & Koch G3. Türk ordusu tarafından kullanılan modelleri ise genelde ‘73 ve ‘83 yapımıdır.7.62×51 mm NATO (.308 Winchester) mermisi kullanmaktadır. Her iki tüfeğin namlu çapı 7.62mm dir.
MKE kurumunun ithal ettiği yivli silahlar içinde, milletimizin askerlikteki aşinalığı ile ilk satılan kalibreler; Amerikanca sı. 308 ve. 30 06 olan bu 7.62mm kalibreli tüfekler oldu. Avcılar internet ve sıkı dostlukları sayesinde gelişmeleri, yakından takip etti ve yüksek hızı ve enerjisi ile 7mm(RM) Remington Magnum,7mm(RUM) Remington Ultra Magnum kalibreleri ilgi gördü. Yeni tüfek alanlar ve almak isteyenler şimdi 300 kalibre tüfeklere ilgi duyuyor, bundaki asıl amaç, tek tüfekle her tür hayvanı avlama imkânına sahip olmak. Ve bu kalibredeki tüfekler satın alınıyor. Varlıklı ve profesyonel avcılarımız avın boyutuna göre uygun birkaç kalibre tüfek sahibi olsalar da bunlar Türkiye genelinde az sayıdalar. Biz bu yazımızda yurdumuz avları ve avcılarımızın çoğunun sahip olduğu kalibreler ile bunlara ait mermilerin özelliklerini bir arada avcılarımıza sunmaya çalışacağız.

308 Win.( 7.62x51mm NATO ) kalibre

Birçok ava uygun olan bu kalibre, bütün dünyada duyulmuş ve meşhur olmuş bir kalibredir.1952 yılının eylül ayında Winchester tarafından tasarlanmıştır. Birçok ülke tarafından askeri silah kalibresi olarak kullanılmıştır.
Av tüfeği olarak üretilen 308 kalibre tüfeklerin namlu boyları 20″ (610mm) ile 26’’(660mm) arası uzunluktadır. yivseti 4 (SET-çıkıntı) 4 (YİV- girintilidir)
Hareketi: sağa doğru kıvrılır. (İngiliz yapımı tüfeklerde sola doğru kıvrılır)
yivset oranı: genel olarak 1/12’’(mermi namlu içinde 305 mm=30,5 cm mesafede kendi etrafında bir tur atmış olur.61 cm namluda 2 tur )
.30kalibre ve daha küçük standart kalibrelerde genellikle 4 yiv 4 set vardır.30 kalibre üzerinde olan tüfekler ve 22 cal kenar vuruşlu tüfekler 6 set 6 yiv olur.Mermi çapı: 0.308 in (7.82 mm)
Set arası çap: 7.62mm ( namlu çapı )
Yiv arası çap: 7.82mm. 308’’ ( mermi çapı )
Namlu çapı ile mermi çapı arasındaki fark, helezoni yiv derinliğini gösterir
Kovan boyu: 2.015 in (51.18 mm)
Kovan+mermi boyu: 2.75 in (69.85 mm)
Yivli tüfekler arasında bu kalibrede olduğu kadar çok maksatlı ve değişik ağırlığa ve özellikte mermiye sahip başka kalibre yoktur. Anadolu’muzda yaşayan küçük, orta ve büyük baş av hayvanlarının tamamına uygun çeşitte mermileri vardır. Büyük mermi üreticileri olan Barnes, Hornady, Nosler, Sierra, Speer, Swift Federal, Winchester, Remington 308 kalibre için ağırlıkları 100 gr den 240 graine kadar mermiler üretmişlerdir. Winchester firması av hayvanlarını büyüklük ve ağırlıklarına göre tasnif etmiş CXP (Controlled eXpansion Performance ) bu (Kontrollü Verimlik Artırımı) ve patentini alarak kendine mal ettiği bu tasnife göre mermilerini sınıflandırmıştır. winchester ve Federal ürettikleri mermilere birden dörde kadar numara vermişlerdir. Hornady ise aynı cins hayvanların ağırlıklarına göre olan ayrı bir numaralandırma koymuştur. Bu sayede avınızın ağırlığına uygun mermi seçme imkânına sahip olursunuz. Yavaş genişleyen, derine nüfus eden ve parça tesiri oluşturan,
Anadolu CXP1 sınıfı avlarda kullanılacak. 308 kalibre mermiler:
Küçükbaş hayvanlar gurubuna giren, ağırlıkları 25 kg daha az olan hayvanlar ve küçük yırtıcılar, sincaptan kurtta kadar olan hayvanlara (varmints) denir, ülkemizde yaşayan yaban hayvanlarından sincap, yer sincabı (gelengi), kokarca, sansar, gelincik, Karakulak, tavşan, tilki, porsuk, vaşak, çakal, Kurt. CXP1 sınıftaki hayvanlardır. Bu sınıfın mermilerinin çekirdek ağırlıkları avına göre 100–125 grain olmalıdır. Bu tip mermiler vurma anında hızla genişleyen, mermilerdir. Bunlara en iyi örnek:

Speer TNT, Sierra Varminter
Hornady V-Max, Remington Power-Lokt, Sierra Varminter, Sierra BlitzKing mermileridir. Remington Power-Lokt® Hollow Point-(PLHP) (mermi ucu yumuşak kurşundan ve delik uçludur) varmints avları için çok özel bir mermidir. Bu mermiler hayvana isabet eder etmez genişlemeye başlar yüksek darbe ve şok oluşturarak ani ölüm sağlar.
Remington Accelator mermi: Remington firması 30 30,308 ve 30 06 kalibre yivli tüfekleri olanlar için CXP1 sınıfı küçük hayvanların avında kullanılmak üzere. 22 kalibre bakır kaplamalı bir mermiyi alışılmadık şekilde plastik bir kalıp (sabot) içine yerleştirerek 30 30.308.30 06 kalibre tüfeklerle atılabilir dolu geliştirmiştir. Tüfek ateşlendikten sonra, ortasında mermiyi taşıyan bu plastik kılıf kısa bir süre sonra çekirdekten ayrılır ve 22 kalibre çekirdek hızla yoluna devam eder. Fakat bu mermiler orijinal yivli namlulardan atılan mermiler kadar düzgün mermi yoluna sahip değildir buna rağmen 100 yarda mesafede iş görürler. Remington Express Ammunition 30–06 Springfield Accelerator 55 Grain Pointed Soft Point.

Anadolu CXP2 sınıfı avları ve bu avlarda kullanılacak. 308 kalibre mermiler:
Genellikle hafif iskeletli av hayvanları bu guruba girer, Bu hayvanlar diğerlerine nazaran daha ince derisi olan, daha hafif kas ve kemikli, 25kg ile 150kg arasında ağırlığa sahip olan hayvanlardır. Anadolu’da CXP2 sınıfa giren av hayvanlarımız;
Çizgili Sırtlan: Türkiye popülâsyonunun durumu tam olarak bilinmemekle beraber besin bulabildiği ve insan etkisinden kaçabildiği noktasal bölgelerde (ıssız vadiler, zeytinlikler gibi az kullanılan tarım alanlarının doğal alanlarla birleştiği bölgeler( bazı uygun olmayan ormanlık alanlar) küçük popülâsyonlar şeklinde barınabilmektedir. Yalnız bir hayat yaşadığı düşüncesinin aksine çizgili sırtlanlar, yalnız dolaşıp yuvalanma bölgesinde sosyal bağlar oluşturan ve küçük gruplar halinde yaşayan bir türdür. Omuz yüksekliği 110-120cm ağılığı 25-45kg.
Karaca: Avrupalıların Roe Deer, Deer diye adlandırdıkları Familya: Cervidae (Geyikgiller) Alt familya: Capreolinae TÜR: Capreolus capreolus türünden bir hayvandır. Vücut uzunluğu 95-135cm omuz yüksekliği 65-75cm ve ağırlığı 15–33 kg. gelir.
Çengel boynuzlu dağ keçisi: uluslararası adı (Chamois) olan bu hayvana, yurdumuzda Anadolu Çengel Boynuzlu Dağ keçisi, kışın rengi siyaha yakın koyu kahverengi veya gri olduğu için“karakeçi” denir. Boyu 100–130 cm ağırlığı 35-50kg.
Ceylan: Alm. Gazelle (f), Fr. Gazelle (f). İng. Gazelle, Ceylan ”Av Turizm”i kapsamında avlanmasına izin verilen canlılar arsındadır! Yurdumuzda halen sadece Şanlı Urfa’nın güneydoğusundaki Ceylanpınar devlet üretme sahalarında yaşamaktadır. Omuz yüksekliği 55-60cm ağırlığı 90–110 kg
Ala Geyik: Erkek geyikler 140–160 cm uzunluğunda, 90–100 cm omuz boyunda ve 60–85 kg ağırlığında olur. Dişi geyikler ise 130–150 cm uzunluğunda, 75–85 cm omuz boyunda ve 30–50 kg ağırlığındadır.
Dağ Keçisi: Yaban keçisi Capra aegagrus Dünya genelinde Capra cinsine ait yayılış gösteren 9 türden biridir. Boyları 130–180 cm, kuyrukları 15–18 cm ve omuz yükseklikleri 80–100 cm olup ağırlıkları ise erkeklerde 50–85 kg, dişilerde 35–60 kg arasındadır.
Anadolu Yaban Koyunu, Dünyadaki beş yaban koyunu türünden biri olan Asya Muflonu ( Ovis gmelinii ) 15 alt türünden biridir. Anadolu’da Konya Bozdağ’da yaşayan türü endemik türlerden biri olup, tüm dünyada sadece Türkiye’ de yaşamaktadır. Yerel olarak; ceren, ceran, muflon, dağ koyunu, kaya davarı, gibi farklı isimlerle adlandırılırlar. Diş Koyunlar: 80-90cm ağırlıkları: 35–50 kg
Koçları 105–140 cm Ağırlıkları: 75–80 kg.
Bu hayvanların avında kullanılacak mermiler.
Federal Hi-Shok ile Hornady Interlock, Nosler Ballistic Tip, Remington Core-Lokt, Sierra Pro-Hunter and GameKing, Speer Hot-Cor, Swift Sirocco, bu sınıfın en iyi mermileridirler.
Bu hayvanların tamamı için uygun olan. 308 kalibre Winchester mermileri.
1-power-point:
Marka adı: (super-x) 150 gr–180 gr

Benzersiz, yumuşak uçlu, çabuk açılan, max. Enerjili mermidir.

2- silvertip:
Marka adı ( super-x) 180 gr

Burun ucu yumuşak kurşun uçlu, üzeri özel alüminyum kaplamalıdır, derin giriş için mermi ucu kontrollü genişlemelidir.

3- balistic silvertip
Marka adı: (Supreme) 150 gr–168 gr

Kayık arkası(boat-tail) tipli sert tabanlıdır, balistik, plastik polycarbonate uç, mermi ucunun çabuk genişlemesi içindir. Orta ve büyük kalibrelerdeki özel jaket tasarımı sayesinde mermi menzili uzar rüzgâr etkini azaltır daha sert mermi çekirdeği alaşımı ise uç açılımını ayarlar.
4- E-tip
Marka adı: (Supreme) 150 grain

5- XP3®
Marka adı: (Supreme Elite) 150 gr.

Bu mermi ucu 2 kademeli mermi ucu genişleme sistemine sahiptir. Kesin bir düzgünlük, dehşet devirme gücü, derin giriş ve CXP2 sınıfının ince derili hayvanları olan karaca, alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, ceylan ve sırtlan, dağ keçisi ve dağ koyunu gibi avlarda kullanılabilir.


KIZIL GEYİK: (Cervus elaphus) Kızıl Geyik, birçok bakımlardan geyiklerin kralıdır. Yurdumuzda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kızıl geyikleri 1970 yılında korumaya alındı Yıllar süren koruma çalışmaları sonunda geyiklerin istenilen sayıya ulaşınca Ankara, Afyon, Bursa, İstanbul, Sinop ve Yozgat’taki üretme istasyonlarında bulunan 400 civarında geyiği tabiata bırakıldı. Ancak birkaç istasyondaki hayvanlar, gen kaynakları olarak korunmaya devam ediyor. Öte yandan, Türkiye’de 5 bin civarında kızıl geyik bulunuyor. Yetişkin kızıl geyik omuz hizasında 120 santim boyundadır, ağırlığı da 150–200 kilo veya daha fazladır.
YABAN DOMUZU: Latince adı.( Sus Scrofa) olan bu hayvan sürekli üreme yapısına sahip olması ve etinin yenmesi dinimizde haram olması nedeni ile çoğalıyor. Tarım zararlısı olarak uzun sürededir avlanan ve Türkiye nin büyük hayvan avı çeşidinde en başta gelen av hayvanlarıdır. Uzunluk: 90 cm ila 180 cm Ağırlık: 50 ila 350 kg
BOZ AYI : (Ursus arctos), Batılı dillerde kahverengi ayı olarak bilinen Ursus arctos’a, Türkiye’deki boz ayı bireyleri biraz daha açık renk olduğu için “toprak rengi” anlamında boz ayı denir. Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar’da yaşayan ayı türüdür. Boz ayı, yaşayan en büyük etçillerden biridir. Baştan kuyruk sokumuna kadar uzunlukları 1 ile 2,8 m arasında değişiklik gösterir. Kuyrukları 6,5 – 21 cm civarındadır. Omuz hizasında yükseklikleri 0,9 – 1,5 m arasındadır. Arka ayakları üzerinde oturduklarında boyları 2,43 m olabilir. Ağırlıkları 80 – 600 kg arasında değişim gösterebilir. Ortalama bir erkek, yine ortalama bir dişiden 8 – 10 % daha büyük olabilir.
Kızıl Geyik, Yaban Domuzu ve Boz Ayı, Anadolu’nun CXP3 sınıfı av hayvanlarındandır. Bu hayvanlar büyük iskeletli, ağır, kalın derili, kaslı, büyük kemikli ve ağırlıkları 150kg ile 500kg olan hayvanlardır, Bu sınıftaki mermiler, daha derine nüfus etmek üzere geciktirmeli verimlilik artırımı esasına göre üretilmişlerdir. Barnes X-Bullet, Nosler Partition, Hornady InterBond, Remington Core-Lokt Ultra, Swift A-Frame, Federal Trophy Bonded Bear Claw, Speer Grand Slam, Winchester Fail Safe and Partition Gold, and Woodleigh Weldcore. Sıklıkla tavsiye edilen mermilerdir. 165–180 grain ağılığındaki mermiler çok maksatlı kullanım sağlarlar
Bu hayvanları için uygun olan. 308 kalibre mermiler:
Winchester. 308 Power-Point (Super-x) 180 gr
Winchester. 308 Balistic Silvertip (Supreme) 168 gr
Remington. 308 (7.62mm) PSPCL 180 grain
Remington 308 Core Lokt 180 Grain
Speer Bullets (308 Diameter) Spitzer Boat Tail 180 Grain
Barnes 308 Cal Max Range MRX Boat-tail 180 Grain.

.30–06 Springfield (7.62 x 63 mm) kalibre
1890 yıllarına kadar, tamamen yuvarlak uçlu olan askeri silah mermileri ilk defa 1886 yılında Fransızlar tarafından geliştirilen (8 mm Lebel ) fişeğinde mermi çekirdeği ucu spitzer(aerodynamic) spire point (konik uçlu ) tabanı (boat-tail) olan mermi geliştirildi. Bunun ardından Almanya 1905, Rusya 1908, İngiltere 1914 de üretimlerinde bu sivri uçlu mermiye geçtiler. Amerika ise 1906 da (30 03.) isimli mermisinde değişiklik yaptı. 30–06 Springfield adını verdiği mermiyi üretti. Ve 150-grain (9,7 g) spitzer bullet at 2,700 ft/s (820 m/s).bu mermi bolt-action M1903 Springfield rifle, M1917 Enfield rifle, semi-automatic M1 Garand,gibi askeri tüfeklerde kullanıldı. Av kalibresi olarak ta çok uygun görülmesi üzerine bu kalibrede mekanizmalı ve yarı otomatik yivli av tüfekleri üretildi.

Bullet diameter (Mermi Çapı) 7.82 mm (.308)
Set arası çap: 7.62mm ( namlu çapı )
Yiv arası çap: 7.82mm. 308’’ ( mermi çapı )
Case length (Kovan Boyu) 63.35 mm (2.494 in)
Overall length (kovan+mermi boyu) 84.84 mm (3.340 in)
Rifling twist (yiv-set oranı) 1/254 mm (1 / 10 inç.) 4yiv 4 set
Bu kalibre av kalibreleri içinde çok bilinen ve en meşhur olmuş kalibredir bütün av kalibreleri içinde ilk dört sırada yerini alacak bir kalibredir.
Anadolu CXP2 sınıfı avlarında kullanılabilen 30 06 mermiler
Bu kalibrenin fabrikasyon doluları arasında en çok 150 grain, 165 grain, and 180 grain ağırlıkta mermisi olan dolulardır. Bunlar orta ve büyük baş av hayvanları için en iyi mermi ağırlıklarıdır. Bu mermilerin Bölümsel yoğunlukları (sectional density SD) 150 grain. 226, 165 grain. .248, and 180 grain. 271. Bu mermilerin Balistik katsayıları (ballistic coefficient BC) ise: 150 grain. 387, 165 grain. 410, and 180 grain. 474. dir.
Devamlı üretilen 30 06 spitzer bullet 150 grain 200 yardaya sıfırlanmış tüfekte (namlu çıkış hızı) Muzzle velocity (MV) 2,910 fps, Namlu çıkış enerjisi (Muzzle energy ME) 2,820 ft. lbs. 200 yarda da ise are 2,342 fps ve 1,827 ft. lbs. Bu dolunun maksimum mermi yükselmesi (mid-range trajectory) ise 3 inc. dir. Daha avantajlı olan ikinci tip spitzerin 285 yardaya kadar düşüşü yoktur. Bu merminin ( maksimum point blank range MPBR) mesafesi 285 yardadır. Bu standart dolu ile bu mesafe içinde en düzgün atışla, Anadolu CXP1 ve CXP2 sınıfı avlar vurulabilir. Anadolu CXP3 Sınıfı avları olan Kızık Geyik, Domuz, Ayı avı için180 Gr mermiler uygundur.
30–06 Federal American Eagle, FMJ, 150 Grain Federal firmasının özellikle M1 Garand tüfeği için ürettiği mermidir.
Muzzle velocity: 2740 fps.
Velocity at 100 yards: 2522 fps.
Velocity at 300 yards: 2116 fps.
Muzzle energy: 2500 ft/lbs.
Energy at 100 yards: 2118 ft/lbs.
Energy at 300 yards: 1492 ft/lbs.
Avcıların; hedef atışları, dürbün ayarı ve pratik yapmalarında kullanılır.
Winchester Power Max (Süper-X ) Bonded™30–06 Sprg.(PHP) 180 gr.

Hornady 30/06 Springfield SST 150 Gr.
Hornady 30–06 Springfield Superformance 165 gr
Hornady 30–06 Springfield Superformance SST 150 gr
Hornady 30–06 Springfield InterBond 165 gr..
Fiocchi 30–06 Springfield Hornady SST Polymer Tip Boat Tail 180 gr.
Black Hills Gold 30–06 Springfield Hornady A-Max 168 gr.
Hornady 30–06 Springfield Custom Performance SST. 180 gr.
Remington 30–06 – Core-Lokt PSP 180 gr
Winchester 30–06 Springfield Supreme E-Tip Lead. 150 gr.
7 mm Remington Magnum ( 7 x 64 mm Rem. Mag.)
7mm Remington Magnum( 7 x 64mm Rem. Mag.) fişeği 1962 yılında, bu mermiyi kullanan Rem. Mod.700 bold action tüfeği ile birlikte satışa sunuldu. Bu mermi (Belted Magnum ) kuşaklı Magnum ailesi üyesidir. Kuşaklı Magnum tabirini ilk defa İngiliz silah üretici Holland & Holland kullanmıştır. İmal ettikleri. 300 H&H ve. 375 H&H,kalibre fişeklerin çok uzun olan kovanların, mermi ateşlendikten namludan kolayca çıkmadığının görülmesi üzerine kovan diplerine kemer şeklinde ikinci bir girinti konulmuştur. Bu yiv Magnum kalibrelerde uygulanmıştır.7mm Remington Magnum (7 x 64 mm Magnum) kalibreler içinde en meşhur olanıdır.

Bullet diameter (Mermi Çapı) 284 in (7,2 mm)
Set arası çap: 7mm ( namlu çapı )
Yiv arası çap: 7,2 mm.
Case length (Kovan Boyu) 2,5 in (64 mm)
Overall length (kovan+mermi boyu) 3.29 in (84 mm)
Rifling twist (yiv-set oranı) 1/9 to 1/10″ 4 yiv 4 set.
Bu kalibre dünyanın her yerinde büyük avlar için tercih edilmektedir 7mm Rem. Mag. 150 gr spitzer Orijinal fabrika dolularının MV (namlu çıkış hızı) 3,110 fps ve ME (namlu çıkış enerjisi) 3,178 ft. Lbs dir. Bu enerji 300 yarda da 1,792 ft. lbs 175 grain mermide ise, 1,956 ft. lbs. dir. 139–140 grain mermilerin 3,150 fps, a 154 grain mermilerin 3035 fps, 160–162 grain bullets at 2,940 fps, a 165 grain bullet at 2,900 fps, and 170 grain mermilerin at 3018 fps bunlar fabrika dolularının büyük baş avlarda tercih edilmeleri için iyi göstergelerdir.
Anadolu CXP1 Sınıfı avlara uygun 7mm Rem. Mag. Mermiler.
—Federal Vital Shok 7MM Rem. Mag 110 Grain Barnes Tipped Triple Shock X
Bullet Type( Mermi Tipi ): Barnes Tipped Triple Shock X-Bullet
Bullet Weight (Mermi Ağırlığı)t: 110 Gr
Muzzle Energy(Namlu çıkış Enerjisi): 2992 ft lbs
Muzzle Velocity (Namlu Çıkış Hızı): 3500 fps
—Hornady 7mm Rem Mag Inter Bond 139 gr.
—Hornady 7mm Rem. Mag. SST SPF 139 gr.

Anadolu CXP2 sınıfı avlarında kullanılabilen 7mm Rem.Mag. mermiler
HORN.7mm Rem Mag 139 gr GMX® Superformance™REM 7mm Rem. Mag PSP-CL–140 Gr.

FED 7mm Remington Mag SIERRA GAMEKING BTSP- 165gr
WIN 7mm Remington Mag SUPREME BALLISTIC SILVERTIP – 140-150Gr
WIN 7mm Remington Mag “E-TIP” LEAD FREE–150 Gr.
WIN 7mm Remington Mag PP – 150Gr- 175Gr
FED 7mm Remington Mag SIERRA GAMEKING BTSP – 150Gr.
REM 7mm Remington Mag SAFARI POINTED SP A-FRAME–160 Gr.
REM 7mm Remington Mag SWIFT SCIROCCO BONDED-150Gr.
REM 7mm Remington Mag SAFARI POINTED SP A-FRAME-160Gr.
FED 7mm Remington Mag BARNES XLC COATED X-BULLET–160 Gr.
FED 7mm Remington Mag NOSLER BALLISTIC TIP – 150 Gr.
Anadolu CXP3 sınıfı avlarında kullanılabilen 7mm Rem. Mag. Mermiler
FED 7mm Remington Mag HI-SHOK SP 150 Gr.–175 Gr
FED 7mm Remington Mag SPEER HOT-CORE SP- 160Gr
REM 7mm Remington Mag SP-CL -175Gr
WIN 7mm Remington Mag SUPREME PARTITION GOLD – 160Gr.
SPE 7mm Remington Mag NITREX GRAND SLAM – 175 Gr.
WIN 7mm Remington Mag PP- 175Gr
FED 7mm Remington Mag TROPHY BONDED BEAR CLAW -160Gr
FED 7mm Remington Mag TROPHY BONDED BEAR CLAW-175Gr.

7mm Remington Ultra Mag
7mm RUM (7x72mm RUM )

Remington firması 2001 yılında tanıttığı bu mermiyi, 404 Jeffery Remington fişeğinin kovanında yaptığı değişiklikler ile oluşturduğu. 300RUM, .338RUM and the 7mm RUM. Kalibrelerden biri olarak sundu. Bu mermide orijinal (belted Magnum-kemerli Magnum) ölçüsünü kullanmadı bunun yerine kovan dibindeki tırnak yuvasını diğerlerinden bir miktar büyük yaptı. Bu şekilde Remington, alışılmış Belted Magnum
Fişeklerden daha fazla hacme sahip bir kovan yapmayı başardı.Bu sayede 7mmRUM
7mm RM nazaran 300yarda da %25 daha fazla enerjiye sahip oldu.
Case Type (Kovan Tipi) – Beltless rebated botlleneck
Bullet Diameter (Mermi Çapı) .284in.(7.2mm)
Case Lengt (Kovan Boyu) 2.850in ( 72.4mm)
Overall length ( kovan + mermi boyu) 3.600 in.( 91.4mm)
Rifling twist ( yiv-set oranı ) 1 – 91/4’’ 4 yiv 4 set.
Remington fabrika dolularını başlangıçta 140 ve 160 grain mermi çekirdekli olarak üretti, iki tip 140 gr vardır. Biri, Rem. Core-Lokt PSP 140gr diğeri Rem. Nosler Partition spitzer 140 gr. Mermi ağırlığı 160 gr. Olan mermisi ise; Rem. Nosler Partition spitzer 160 gr. 2004 yılında mermi satışları yoğunluğu göz önüne alınarak
Nosler Partition 140 gr. üretimden kaldırıldı. Sadece Namlu çıkış hızı artırılmış
(MV 3425 fps.) Olan Rem. Core-Lokt ultra PSP 140gr satışa sunuldu.

Anadolu CXP1 sınıfı avlarında kullanılabilen 7mm RUM Mermiler

Bu gurup Anadolu avlarında HP (delik uçlu) olan mermiler tercih edilmelidir.
7mm Remington Ultra Magnum 140gr Premier Bonded SP
Core-Lokt ve bronz point (bronz uçlu) mermiler büyük avlar içindir.
Anadolu CXP2 Sınıfı avları için.
7mm Remington Ultra Mag, Swift Scirocco Bonded, 150 gr
7mm Remington Ultra Mag Core-Lokt Ultra Bonded, 140 gr
7mm Remington Ultra Mag Core-Lokt PSP 140gr.
7mm Remington Ultra Mag, Swift Scirocco Bonded, 150 gr.
Anadolu CXP3 Sınıfı avlar olan kızıl Geyik, Domuz ve Ayı avı için.

Remington Premier A-Frame Rifle Ammunition, 7 MM Remington Ultra Mag, A-Frame Pointed Soft Point, 175 GR,
7mm Remington Ultra Mag, AccuBond, Bonded core 160 gr
7mm Remington Ultra Mag Core-Lokt Ultra Bonded, 160 gr.

.

300 Winchester Short Magnum. 300 WSM

7.62 x 53 mm WSM

300 Winchester Short Magnum ve kısaca 300 WSM (7.62 x 53 mm WSM ) adıyla bilinen. 30 kalibre fişek Winchester tarafından 2001 yılında tanıtıldı ve piyasaya sunuldu. Bu fişek. 30 kalibre Magnum sınıfı fişekler arasında mermi tasarımı olarak teorik ve pratik bilgiye en uygun bir tasarımdadır. Aynı zamanda bu kalibre; kovan- mermi, uyumu, balistik performans, hafiflemiş geri tepmesi ve namlu ucu basıncı ile çok iyi bir uyum ve denge arz etmektedir. Kısa Magnum fişeklerinin bir diğer avantajı da kapsülün arkasındaki parlama deliği önünde yoğunluklu ve sıkı, Orta yavaş yanmalı barut koyabilme imkânına sahip olmasıdır. Bu tür barutun en verimli olduğu kalibre.300 WSM. Fişeğidir. Bu kalibrenin mermi ağırlıkları150–180 gr. arası en uygun seçimdir.
Designer-Manufacturer (Tasarlayan ve üreten) Winchester 2001
Bullet Diameter ( Mermi Çapı ) .308 ( 7.82 mm)
Namlu çapı 7.62mm
Kovan boyu: 2.100 in.( 53.3mm )
Kovan+Mermi Boyu. 2.860 in.( 72,6 mm)
Rifling twist (yiv-set oranı) 1/10″ 4 yiv 4 set.

Anadolu CXP1 sınıfı avlarında 130gr SP (Soft Point) olanlar tercih edilmelidir.
Federal 300 WSM BA Tipped-TSX 130 gr
Winchester 300 WSM Super-X Power Max Rifle, PHP 150-gr.
Winchester 300 WSM Super – X. PP 150 gr.
Remington 300 WSM Core-Lokt PSP 150 gr
Winchester 300 WSM XP3 150 gr.
Remington.300 WSM Core-Lokt Pointed Soft Point 150 gr.
Winchester 300 WSM Super-X Power Max PHP 150 gr.
Bu mermiler Anadolu CXP2 Sınıfı avlara da uygundur, ayrıca bu avlar için.
BVAC 300WSM, , Grand Slam, 165 gr.
Winchester300 WSM Power Max Bonded 150 gr
Winchester 300 WSM, PP – Power Point, 150 gr.
Winchester 300WSM SUPER-X. PP 150 gr
Remington 300 WSM Core-Lokt PSP 150 gr.
Federal 300 WSM Fusion165 gr
Winchester 300 WSM SUPER-X Max Bonded 150 gr
Federal 300 WSM Fusion 165 gr
Federal 300 WSM Vital-Shok Nosler Ballistic Tip 150 gr
Federal 300 WSM Vital-Shok Nosler Ball Tip 150 gr.
Anadolu CXP3 Sınıfı avlar olan, Kızıl Geyik, Domuz ve Ayı avına uygun olan. 300 WSM Mermileri ise:
Black Hills Gold Ammo.300WSM Sierra Machking Hollow Point Boat Tail 175 gr

Winchester 300 WSM Super-X Power-Point, 180 gr.
Winchester 300 WSM AccuBond CT Supreme 180 gr.
Winchester 300 WSM Super-X 180 gr
Federal 300 WSM Soft Point, SP 180 gr
Winchester300 WSM ® Super-X. 180 gr
Winchester 300 WSM Supreme Ballistic Silvertip180 gr
Winchester 300 WSM, Supreme Elite XP3, 180 gr
Federal 300 WSM, Nosler AccuBond 180 gr.
Winchester300 WSM ® AccuBond™ CT® Rifle. 180 Gr.
Remington 300 WSM Premier Scirocco Bonded 180 gr
Nosler Trophy 300 WSM AccuBond Trophy 180 gr
Remington 300 WSM Swift Scirocco Bonded, 180 gr
300 WSM Trajectory and Hunting Applications

. 300 Winchester Magnum ( 7.62 × 67 mm Win. Mag.)

.300 Winchester Magnum (7.62 × 67 mm Win. Mag.) Fişek, Winchester firması tarafından 1963 yılında tasarlandı. Belted Magnum ( Kuşaklı Magnum) sınıfı mermidir. Uzun mesafelerdeki düzgün atışı ve diğerlerine nazaran daha düz bir mermi yoluna sahip olması ve büyük baş hayvanların avında çok verimli olması sebebiyle meşhur oldu. Bu nedenle Amerikan ordusunda Sniper Silahı olarak kullanılmaktadır


Designer (Tasarlayan) : Winchester Repeating Arms Company 1963
Bullet Diameter (mermi Çapı) : .308 in.( 7.82mm)
Namlu Çapı : .308 ( 7.62mm )
Case Lengt ( Kovan Boyu ) : 2.62 in.( 67 mm )
Overall length ( Kovan + Mermi Boyu ) 3.34 in (85 mm)
Rifling twist (yiv-set oranı) 1/10″ 4 yiv 4 set.
.300 Win. Mag büyük. 30 kalibreler içinde en başarılı ve en meşhur olmuş kalibredir. Yivli mermiler içinde en çok satan ilk on içinde yer almıştır.300 Magnumların temelde aynı balistik özelliğe sahip sadece Winchester’in kendi 300 win. mag. İçin ürettiği, birçok mermi vardır.300win.mag. Fabrika dolumu 150 gr. Power Point mermidir. MV(namlu çıkış hızı) 2390fps ME (namlu çıkış enerjisi) 3605 ft lbs 200 yarda mesafede ise bu değerler.2636 fps and 2314 ft. lbs. Olur. 165 gr mermi ağırlığı bu kalibre için en iyi seçimdir. Bu fişeğin barut hakkı, en üst seviyedeki Bölümsel yoğunluk sectional density (SD) ve daha ağır mermisi ile aynı ahenge sahiptir. Winchesterin fabrika dolusu olan 165 gr Fail Safe merminin MV (namlu çıkış hızı) 3120 fps 2390fps ME (namlu çıkış enerjisi) 3567 ft lbs 200 yarda mesafede ise bu değerler.2515 fps and 2319 ft. lbs. 165 gr Spitzer merminin trajectory ise MV(namlu çıkış hızı) 3120 fps +3’’ 100 yarda +3,4’’ 200 yarda – 1,2’’ 300 yarda ve
400 yarda da – 11,4’’
180gr mermi 300 magnum’un en meşhur mermisidir. winchesterin bu mermisi.300 win mag. Power-Point Plus. MV(namlu çıkış hızı) 3070 fps ve ME (namlu çıkış enerjisi) 3768 ft lbs 200 yarda da hızı 2633 fps. Enerji ise 2361ft lbs. 180 gr. Merminin trajectory tablosu ise; Power-Point Plus 200 yardaya sıfırlanmış tüfekte 100 yardada yükselme mesafesi sadece +1,4’’ 300yardada düşmesi -6,4’’ bu değerler aynı fişeğin 130 gr ağırlıkta mermisi olanı ile aynıdır. .300 Win. mag. Aynı zamanda iyi bir uzun mesafe büyük av fişeğidir.
300 Winchester Magnum Trajectory and Hunting Applications.

Anadolu CXP1 Sınıfı avlar için.300 Win. Mag 130 gr ağırlıkta ve Soft point olan mermileri tercih edilmelidir.
Federal 300 Win. Mag Premium Vital Shock Barnes Tipped Triple Shock – X 130 gr.
Anadolu CXP2 Sınıfı avlar için
Federal 300 Win. Mag Fusion Soft Point SP 150 gr.
Federal 300 Win. Mag Power Shock Soft Point 150 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Boat-Tail Soft Point 150 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Super Shock Tip 150 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Super Shock Tip 165 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Soft Point SP 165 gr.
Winchester 300 Win. Mag. Super-x Power Point 150 gr
Winchester 300 Win. Mag. Power Max Bonded 150 gr.
Winchester 300 Win. Mag. Supreme Elite XP3 150 gr.
Remington 300 Win. Mag Core-Lokt Pointed Soft Point 150 gr.
RWS 300 Win. Mag Torpedo High Shock 150 gr.

Anadolu CXP3 Sınıfı avlar olan, Kızıl Geyik, Domuz ve Ayı avına uygun
. 300 Win. Mag Mermileri ise:
Winchester 300 Win. Mag. Super – X Power Point 180 gr
Winchester 300 Win. Mag. Supreme – X Power Point 180 gr.
Winchester 300 Win. Mag. Supreme-Elite XP3 180 gr.
Winchester 300 Win. Mag. AccuBond CT 180 gr.
Winchester 300 Win. Mag. Power-Point 180 gr.
Winchester 300 Win. Mag E-Tip. Lead Free 180 gr.
Winchester 300 Win. Mag Balistic Silver Tip. 180 gr.
Federal 300 Win. Mag Power Shock Soft Point 180 gr.
Federal 300 Win. Mag Trophy Bonded Tip. 180 gr.
Federal 300 Win. Mag Trophy Bonded Bear Claw 200 gr.
Federal 300 Win. Mag Fusion 180 gr.
Federal 300 Win. Mag Sierra Match King BTHP 190 gr.
Federal 300 Win. Mag Speer Hot-Core SP 180 gr.
Federal 300 Win. Mag Nosler AccuBond 180 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Soft Point SP 180 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. Spire Point 180 gr.
Hornady. 300 Win. Mag. SST 180 gr.
S&B 300 Win. Mag Soft Point 180 gr.
S&B 300 Win. Mag Plastic Tip. Special 180 gr.
Remington 300 Win. Mag Premier Accu Tip – V Boat Tail 180 gr.
Remington 300 Win. Mag Core-Lokt Pointed Soft Point 180 gr.
Remington 300 Win. Mag A – Frame Pointed Soft Point 200 gr.
Remington 300 Win. Mag Core-Lokt Ultra Bonded 180 gr.
Remington 300 Win. Mag Swift Scirocco Bonded 180 gr.
Black Hills Gold 300 Win. Mag. Nosler AccuBond Balistic Tip.180 gr.
Black Hills 300 Win. Mag Match Boat Tail Hollow Point 190 gr.
Norma 300 Win. Mag. Oryx 200 gr.
Nosler Trophy 300 Win. Mag AccuBond 180 gr.
RWS 300 Win. Mag Rapid X Power Bonded 184 gr.
RWS 300 Win. Mag Torpedo Ekstra Penetration 180 gr.

.300 Weatherby Magnum

.300 Wby. Mag. ( 7.62 x 72 mm Wby. Mag. )


.300 Weatherby Magnum (7.62 x 72 mm Wby. Mag.) fişeği 1944 yılında Roy Weatherby tarafından tasarlandı ve aynı yılda üretilmesi ile bütün Weatherby fişeklerinin en meşhuru oldu.
Designer (Tasarım) Roy Weatherby üretim: Weatherby 1944
Bullet Diameter (Mermi Çapı) .308 in.(7.82mm)
Barrel Diameter ( Namlu Çapı) .7.62mm
Case Length ( Kovan Boyu ) 2.825 in.( 71.8mm )
Overall length ( Kovan + Mermi Boyu ) 3.562 in ( 90,5 mm)
Rifling twist (yiv-set oranı) 1/10″ 4 yiv 4 set.
300 Weatherby Magnum çok güçlü bir mermidir.220 gr mermi ağırlıklı bir fişeğin namlu çıkış enerjisi 2 ton gücündedir. Bununla kuzey Amerika ve Afrika’nın büyük avlarını yapmanız mümkündür.165–180 gr. ağırlıklı mermiler, uzun mesafede Keçi ve Koyun avında çok etkilidir. Geri tepme gücü ise; ağır ve acı verici geri tepmeden çekinen avcılar için bile dayanılır bulunmuştur.130 gr ağırlıklı mermiler, varmints atışları talim atışları için idealdir ve geri tepme gücü son derece azdır.
2004 Weatherby katoloğundaki, fabrikasyon dolular listesinde 150 gr. Hornady interlock ve Nosler Partition mermilerinin namlu çıkış hızları MV 3540 fps değerdedir.
150–165 gr mermiler tam bir uzun mesafe atışı verir. Weatherby’nin üretiminde kullandığı Meşhur olmuş 180 gr mermilerin temsilcileri ise; Hornady interlock, Nosler Balistic Tip, Barnes-X VE Nosler Partition mermileridir. Bunların namlu çıkış hızları;3190 fps ile 3250 fps arasıdır. 200 gr olan Ağır mermiler ise; Nosler Partition’un namlu çıkış hızı MV 3060 fps ve 220 gr.Hornady RN interloct’un namlu çıkış hızı MV 2845 fps.
http://www.weatherby.com/product/ammunition/cartridges/ 40330
İnternet sayfasındaki. 300 Wby. Mag. Doluları listesine göre:
Anadolu CXP1 sınıfı avlar için.
.300 Wby. Mag. Barnes TTSX 130 gr. Üretilen en hafif mermidir CXP2 sınıfı avlara uygun olarak üretilmesine rağmen Anadolu cxp1 avlarına da kullanılabilir.
Anadolu CXP2 Sınıfı avlara uygun olan. 300 Wby. Mag. Mermileri.
Weatherby 300 Wby. Mag. Barnes TTSX 130 gr
Weatherby 300 Wby. Mag Spire Point 150 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Nosler Partition Flat Base 150 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Spire Point 165 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Barnes TSX 165 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Nosler Balistic Tip BST 165 gr.
Hornady 300 Wby. Mag interbond 150 gr.
Anadolu CXP3 Sınıfı avlar olan, Kızıl Geyik, Domuz ve Ayı avına uygun
300 Wby. Mag mermileri:
Weatherby 300 Wby. Mag Spire Point 180 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Norma Spitzer 180 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Barnes TSX 180 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Nosler Balistic Tip BST 180 gr.
Weatherby 300 Wby. AccuBond Spitzer 180 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Nosler Partition Flat Base 180 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Nosler Partition Flat Base 200 gr.
Weatherby 300 Wby. Mag Round-Nose Expanding Rn – Ex 220 gr.
Federal 300 Wby. Mag Vital Shock Nosler Partition 180 gr.
Federal 300 Wby. Mag Vital Shock Barnes Triple Shock-x 180 gr.
Federal 300 Wby. Mag Trophy Bonded Bear Claw 180 gr.
Remington 300 Wby. Mag Pointed Soft Point PSP 180 gr.

300 Weatherby Magnum Trajectory and Hunting Applications.

Kemal Elitemiz
Nisan – 2010 – Konya

Yorum Yaz